Jesteś tutaj

Ogłoszenie o wyborze mieszkańców do udziału w projekcie „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa”

Urząd Miejski w Augustowie zakończył analizę deklaracji udziału w projekcie na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), w tym:

  • zakup i montaż - kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną,
  • zakup i montaż - paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną (do 5 kW).

Deklaracje złożyło 273 mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały przeanalizowane pod względem określonego w regulaminie kryterium poziomu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 139 mieszkańców. Ze względu na ochronę danych osobowych informacje dotyczące osób zakwalifikowanych do projektu udzielane będą telefonicznie pod nr tel. 87 643 80 61 lub osobiście w budynku Straży Pożarnej, przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 202 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

 

ARTYKUŁY POWIĄZANE