Jesteś tutaj

Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Augustowa

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących inwestycji w zakresie odnawianych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Priorytet V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza mieszkańców miasta Augustowa do zgłaszania chęci udziału w projekcie na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), w tym:

- zakup i montaż - kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną,

- zakup i montaż - paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną (do 5 kw).

Samorząd Augustowa planuje złożyć wniosek do Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach którego pozyskiwane będą dotacje dla indywidualnych mieszkańców. Pozyskana z kolektorów i paneli energia może zostać wykorzystana wyłącznie na własne potrzeby. Wsparciem nie zostaną objęte budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. Przewidywane dofinansowanie wyniesie 65% kosztów zakupu i montażu.

Mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych prosimy o złożenie „Deklaracji udziału w Projekcie” oraz „Ankiety” mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy także na spotkania informacyjne, które odbędą się w sobotę, 25 marca 2017 r. o godz. 14:00 i 16:00 w Miejskim Domu Kultury przy Rynku Zygmunta Augusta 9 w Augustowie. Podczas spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z dostępnymi rodzajami OZE i ich zaletami, jak również dowiedzą się, jaki jest zakres planowanego projektu. Zaprezentowany zostanie także wzór ankiety i sposób jej wypełnienia. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań specjalistom z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Wszystkie potrzebne dokumenty do pobrania zamieszczone poniżej.