Jesteś tutaj

Dofinansowanie projektów w zakresie odnawianych źródeł energii w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy

W związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie projektów dotyczących inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza mieszkańców miasta Augustowa do zgłaszania chęci udziału w projekcie na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), w tym:

- zakup i montaż - kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną,
- zakup i montaż - paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną,
- zakup i montaż pom ciepła.

Samorząd Augustowa planuje złożyć wniosek do Funduszu Szwajcarskiego, w ramach którego pozyskiwane będą dotacje dla indywidualnych mieszkańców.

Pozyskana z kolektorów, paneli i pomp energia może zostać wykorzystana wyłącznie na własne potrzeby. Wsparciem nie zostaną objęte budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. Przewidywane dofinansowanie wyniesie 85% kosztów zakupu i montażu.

Mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych prosimy o złożenie „Deklaracji udziału w Projekcie” mająca na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2018 r.

Osoby, które złożyły deklaracje w ramach poprzednich ogłoszeń o dofinansowaniu inwestycji z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, proszone są o nieskładanie deklaracji.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.urzad.augustow.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Informacji udziela: Renata Zakrzewska, Referat Funduszy Zewnętrznych tel.: 87 643 80 61.
 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
Plik Deklaracja udziału w Projektu23.08 KB