Jesteś tutaj

URZĘDOWE

13/11/2017
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego w ilości ogółem 41,93 m3, część 1 – 17,43 m³, część 2 – 24,50 m Pisemne oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do godz. 10:00 dnia 23 listopada 2017 roku.
13/11/2017
Przypominamy, że w środę 15 listopada 2017r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za IV ratę 2017r.
31/10/2017
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zgłoś problem infrastruktury miejskiej w aplikacji internetowej e-mapa!
27/10/2017
W piątek, 27 paźdzernika w Urzędzie Miejskim w Augustowie uruchomiona została możliwość internetowego zgłaszania problemów dotyczących infrastruktury miejskiej lub czystosci w mieście.
26/10/2017
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Zarzecze, który odbędzie się w dniu 30.11.2017 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60.
Oświadczenie Burmistrza Miasta Augustowa
24/10/2017
Augustów, 24 października 2017 r.   OŚWIADCZENIE   Informuję, iż z dniem 24 października 2017r. składam rezygnację z członkostwa w KWW Nasze Miasto. Oświadczam, że zgodnie ze swoim przekonaniem pełniąc funkcję Burmistrza Augustowa reprezentuję wszystkich mieszkańców Augustowa, także tych którzy wybrali swoich reprezentantów z innych ugrupowań wyborczych. Moim sztandarowym zadaniem jest uwzględnianie całokształtu interesów mieszkańców miasta Augustowa w celu harmonijnego rozwoju gospodarczego i kulturowego. Jednocześnie dziękuję Ugrupowaniu Nasze Miasto za miniony czas wspólnej pracy dla dobra mieszkańców Augustowa. Zdaję sobie sprawę, iż rezygnując z członkostwa narażam się na wszelkie negatywne działania ze strony kolegów ugrupowania Nasze Miasto, co z góry im przebaczam. Wyrażam jednocześnie nadzieję na konstruktywną dalszą współpracę wszystkich radnych miejskich na rzecz wszelkich inicjatyw dla dobra mieszkańców i rozwoju miasta Augustowa.   Burmistrz Miasta Wojciech Walulik