Jesteś tutaj

Posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

     Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 2 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie w sprawie polityki cenowej MPEC "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie na 2023 rok.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie za 2022 rok.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad.

                                                                                                             Z poważaniem

 

            Przewodniczący Komisji Rozwoju                            

                Rady Miejskiej w Augustowie                                        

                                      /-/

                                                                                                                     /Dariusz Ostapowicz/