Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - luty 2023 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 23.02.2023 r. r. do 16.03.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w użyczenie:

1) na okres 10 lat:

- grunt  o pow. 1800 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 922/4, położonej przy ul. Jeziornej,

2) na okres od 29.04.2023 r. do 30.09.2023 r.:

- grunt o pow. 450 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3197, położonej przy Rynku Zygmunta Augusta.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa