Jesteś tutaj

Ogłoszenie o obradach LXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności nakładów stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności,
  2. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie Nr LIX/559/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. wraz z odpowiedzią na skargę,
  3. zmiany uchwały nr LXI/569/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  4. przyjęcia stanowiska w rocznicę zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.
 3. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Z poważaniem

 

                                                                                               Przewodnicząca

                                                                                   Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                                                          /-/

                                                                                             Alicja Dobrowolska