Jesteś tutaj

Wybory do Rady Seniorów Miasta Augustowa III Kadencji

W dniu dzisiejszym ruszyły wybory do Augustowskiej Rady Seniorów III Kadencji. Urząd Miejski w Augustowie czeka na karty zgłoszeniowe do dnia 15 września 2023 r. Karty zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów wraz z wymaganymi załącznikami można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Młyńskiej 35.
Rada Seniorów to zespół osób, którym bliskie są sprawy najstarszych mieszkańców miasta. Głównym jej zadaniem będzie reprezentowanie interesów i potrzeb środowiska osób starszych w naszym mieście wobec władz samorządowych oraz formułowanie opinii dotyczących strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.