Jesteś tutaj

URZĘDOWE

07/06/2018
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie, obręb 1., który odbędzie się w dniu 03.09.2018 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60.
07/06/2018
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.
https://bip.um.augustow.pl/przetargi/sprzedaz--dzierzawa-i-najem-nieruchomosci/ogloszenia-aktualne/burmistrz-miasta-augustowa-oglasza-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-drewna-4.html?vid=16288
01/06/2018
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w następującej ilości, 57,875 mm³. Pisemne oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do godz. 10:00 dnia 15 czerwca 2018 roku.
28/05/2018
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie, obręb 3., który odbędzie się w dniu 06.07.2018 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60.
17/05/2018
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
11/05/2018
Przypominamy, że we wtorek 15 maja 2018r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za II ratę 2018r.