Jesteś tutaj

Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej z Komisją do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że w dniu 22 maja 2023 r., (poniedziałek) godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie z Komisją do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za 2022 rok.

4. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/585/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 roku.

5. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023.

6. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad.

 

                                                              Z poważaniem

 

  Przewodnicząca                                                      Przewodniczący

Komisji Społeczno-Oświatowej                                  Komisji do spraw Budżetu

  Rady Miejskiej w Augustowie                                  Rady Miejskiej w Augustowie

/-/                                                                               /-/

                   Magdalena Śleszyńska                           Emilian Jasyen Al-Khameri