Jesteś tutaj

Ogłoszenie o obradach LXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
  4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Augustów za 2022 rok.
  5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Augustów za 2022 rok.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa wotum zaufania.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium za 2022 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa.
  9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr LIX/563/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

b) zmian budżetu miasta na 2023 rok,

c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023‑2036.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                               Z poważaniem

 

Przewodnicząca

                                                                                                  Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                                                                      /-/

                                                                                                          Alicja Dobrowolska