Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - maj 2023 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 23.05.2023 r. do 13.06.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

  • nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 2200/5 o pow. 8 m kw, położona przy ul. Wojska Polskiego,
  • lokal mieszkalny nr 35 położony przy ul. Śródmieście 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa