Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

13/03/2024
Po kilku miesiącach negocjacji umowa została podpisana. Miasto Augustów przejmie ruiny pomostów na Dąbku oraz wejdzie jako strona w umowy dzierżawy dotyczące wody i fragmentu plaży.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
13/03/2024
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie - Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
13/03/2024
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
12/03/2024
Przypominamy, że w piątek 15 marca 2024r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za I ratę 2024r.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
07/03/2024
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Wspólne świętowanie złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie.