Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Ocena Państowowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat oceny jakości wody
18/07/2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że woda w kąpielisku Plaża Radiowej Trójki spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku.
18/07/2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli  na jeziorze Necko – Plaża POSTiW ul. Zarzecze w Augustowie spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.
15/07/2022
Burmistrz Miasta Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 15.07.2022 r. do 05.08.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych: 1) do oddania w dzierżawę na okres 3 lata: - grunt o pow. 35 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 4605, położonej przy ul. Rosiczkowej; 2) do sprzedaży: - lokal mieszkalny nr 1 położony przy ul. Obrońców Westerplatte 40 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu; - lokal mieszkalny nr 33 położony przy ul. 29 Listopada 12 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.  
Informacja o świadczeniu pieniężnym za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
14/07/2022
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy może złożyć każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewnia, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium naszego kraju.    
13/07/2022
Poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców na projekty, które realizowane podczas augustowskiego Festiwalu Murali w dniach 18 – 24 lipca. W tym czasie artyści przyjadą do Augustowa i stworzą uliczne dzieła sztuki. Murale powstaną na pięciu budynkach: przy ul. 29 Listopada 20, ul. 29 Listopada 12, ul. Konopnickiej 6, ul. Śródmieście 3, ul. Sucharskiego 4. Łącznie w głosowaniu mieszkańcy oddali 1355 głosów.
12/07/2022
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Plaża UKS Centrum Augustów złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Centrum” Augustów.