Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.); działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
14/02/2024
Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 14 lutego 2024 r.
14/02/2024
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Termin składania ofert upływa 06.03.2024 r. do godz. 15.30.
13/02/2024
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 13 lutego 2024 r. informujemy o zmianie Zarządzenia Nr 39/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds.
12/02/2024
Przypominamy, że w czwartek 15 lutego 2024r. upływa termin płatności I raty podatku od środków transportowych za 2024 rok.
12/02/2024
Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 13 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.
09/02/2024
Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Rozwoju, Uzdrowiskowej.