Jesteś tutaj

Akademia Czerniaka

W augustowskich szkołach podstawowych trwa akcja profilaktyczna pod patronatem Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii -  Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curiew Warszawie.

W ramach akcji 280 uczniów klas VII uczestniczy w lekcjach  poświęconych czerniakowi oraz zasadom jego profilaktyki opracowanej przez Akademię Czerniaka – sekcję Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, której nadrzędnym celem działalności jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie ww. nowotworu poprzez popularyzację metod skutecznej profilaktyki. Dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych.

Ponadto by zaktywizować uczniów członkowie Akademii Czerniaka przygotowali internetową, interaktywną grę, która pozwala empirycznie sprawdzić wiedzę na temat różnicowania zmian łagodnych od podejrzanych zdobytą podczas lekcji. Dodatkowo celem podsumowania lekcji uczniowie będą mieli za zadanie wypełnić krótką ankietę, w której ocenią m.in.: czy temat był ważny, czy po powrocie do domu obejrzą swoją skórę i będą robić to regularnie, a  wreszcie czy zachęcą rodziców, krewnych i znajomych
do samobadania skóry.

Wszystkim nam  zależy, by Polacy poprzez świadomą profilaktykę, znajomość objawów, wiedzę o diagnostyce i leczeniu tej strasznej, coraz bardziej powszechnej choroby mieli możliwość większej ochrony i kontroli swojego zdrowia i życia.

GALERIA