Jesteś tutaj

Pokolenia pokoleniom, czyli I Augustowski Dzień Seniora!

Obchody rozpoczęły się od przywitania gości oraz przekazania wszystkim seniorom życzeń pomyślności, realizacji pasji i wielu lat życia w zdrowiu i radości. 
 
Dzisiejsza uroczystość to święto szczególne. Składam wszystkim Państwu, augustowskim seniorom, podziękowania za Państwa zaangażowanie i działalność na rzecz całego społeczeństwa. Cieszę się, że możemy korzystać z Państwa doświadczenia, a jako burmistrz miasta mam tę szczególną możliwość konsultowania i realizowania z Augustowską Radą Seniorów nowych inicjatyw i przedsięwzięć- powiedział Wojciech Walulik burmistrz miasta Augustowa. Współpraca z Augustowską Radą Seniorów jest mi szczególnie bliska i radosna. Dziękuję Paniom za Waszą aktywność, dobro i motywowanie innych do działania. Praca z Wami to zaszczyt i przyjemność- dodał Michał Kotarski z wydziału spraw społecznych i administracyjnych.
 
Seniorom podejmującym aktywne działania na rzecz osób starszych, wręczono wyróżnienia „Senior na medal”. Komisja oceniająca, po dokonaniu analizy wniosków, złożonych przez mieszkańców Augustowa, podjęła decyzję o uhonorowaniu siedmiu osób. Wśród zasłużonych znaleźli się: 
1. Teresa Kaczan Karczewska – Uniwersytet III Wieku w Augustowie
2. Helena Jolanta Sołtys – Uniwersytet III Wieku w Augustowie
3. Helena Danuta  Zalewska– Związek Emerytów i Rencistów w Augustowie
4. Ryszard Piskorz– Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Augustowie
5. Barbara Justyna Czartoszewska – Związek Sybiraków w Augustowie
6. Halina Honorata Kochanowska – Związek Żołnierzy AK w Augustowie
7. Lucyna Karasińska – Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Augustowie
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim Seniorom na Medal, życzymy wytrwałości oraz wielu sukcesów w realizacji nowych zadań i wyzwań. 
 
W trakcie uroczystości przedstawiciele stowarzyszeń i związków działających na rzecz osób starszych podpisali Deklarację Współpracy… „uroczyście zapewniamy realizować ideę partnerstwa, wzajemnej współpracy i pomocy”. Program artystyczny przedstawiły dzieci z Przedszkola nr 2 w Augustowie, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie oraz augustowscy seniorzy z Kabaretu „Młodzi Inaczej”, zespołów „Melodia”  i „Senior”.  Osoby chętne mogły bezpłatnie wykonać badanie spirometryczne, analizę składu ciała oraz zbadać poziom cukru i ciśnienia krwi, dzięki uprzejmości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie.  Spotkanie było również okazją do wspólnego świętowania, przypadającego na 20 października, Europejskiego Dnia Seniora.
 
Inicjatorem spotkania była Augustowska Rada Seniorów, jedna z najprężniej działających rad w regionie. Warto zaznaczyć, że zaangażowanie oraz determinacja Członkiń Rady przyczyniła się już do zrealizowania kilku znaczących projektów. Wśród podjętych działań należy wskazać inicjatywę Pudełek Życia czy powołanie, we współpracy z Augustowskimi Placówkami Kultury, klubu seniora.  Rada jest organem doradczym Burmistrza Augustowa. Głównym celem Rady jest podejmowanie działań na rzecz integracji osób starszych oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz miasta. Dyżury Rady Seniorów Miasta Augustowa odbywają się w każdy czwartek w godzinach 10.00-11.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9.

GALERIA

ARTYKUŁY POWIĄZANE