Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Sprzedaliśmy wszystkie działki w Augustowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Augustów to dobre miejsce do inwestowania.
07/11/2022
Kolejni przedsiębiorcy chcą rozwijać swoje firmy w Augustowie. W przetargach sprzedaliśmy ostatnie cztery działki w naszej Augustowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, która składa się w sumie z 12 działek. Na 11 z nich przedsiębiorcy będą prowadzili swoje firmy, w których zatrudnienie znajdą augustowianie. Jedną z działek wydzierżawiliśmy Polskiej Spółce Gazownictwa, która wybudowała na niej stację regazyfikacji.  Pierwsze firmy już otworzyły swoją działalność w ASAG. Burmistrz Mirosław Karolczuk podkreśla, że pozyskanie inwestorów na wszystkie działki, to finał projektu o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Augustowa.    
04/11/2022
Miasto Augustów będzie dystrybuowało węgiel w cenie 1869 zł za tonę. Taka cena to koszt zakupu i transportu węgla do Augustowa. Nie pobieramy dodatkowych opłat, a ze sprzedaży węgla nie czerpiemy zysku. W cenie 1869 zł za tonę będzie można kupić: 1,5 tony do 31 grudnia oraz 1,5 tony od 1 stycznia. Z zakupu węgla może skorzystać każdy komu przysługuje prawo do dodatku węglowego i dotychczas nie skorzystał z zakupu węgla w preferencyjnych warunkach z Polskiej Grupy Górniczej. Kliknij i poznaj szczegóły akcji.  
03/11/2022
Informacja o wynikach czwartego przetargu ustnego ograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Augustowa przeprowadzonego w dniu 25.10.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodez. 717/9 o pow. 3,9551 ha, położonej w Augustowie, obręb 1, przy ul. Usługowej.
28/10/2022
Hasłem I edycji konkursu Rodzina Roku są słowa: „Wolny czas spędzamy razem”.
28/10/2022
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
27/10/2022
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.