Jesteś tutaj

Zmieniasz piec? Skorzystaj z dotacji w miejskim programie Airgustów!

Stare piece na paliwo stałe powoli znikają, ale wciąż jest ich dużo.  Tzw. „kopciuchy” opalane drewnem lub węglem, niespełniające żadnych norm ekologicznych, to główna przyczyna smogu. Burmistrz Augustowa, w trosce o jakość powietrza w naszym mieście od 2019 roku realizuje program Airgustów wspierający mieszkańców w eliminacji starych, nieefektywnych pieców na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Wniosek o dofinansowanie w programie Airgustów jest bardzo prosty do wypełnienia i nie wymaga szczególnych umiejętności, a dotacja celowa otrzymana na zrealizowanie tej inwestycji jest zwolniona z podatku dochodowego.

Kto może ubiegać się o dotację?
 
Z programu Airgustów mogą skorzystać:
 • właściciele domów jednorodzinnych z terenu Miasta Augustów,
 • wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami budynku wielorodzinnego na terenie Miasta Augustów,
 • właściciele nie oddanych do użytku domów jednorodzinnych z terenu Miasta Augustów oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami nie oddanych do użytku budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Augustów, o ile oddanie budynku do użytku nastąpi najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym złożą wniosek w programie Airgustów.
Od czego zacząć wymianę pieca?
 
 • Zanim zaczniesz wymianę ogrzewania, najpierw złóż wniosek o dofinansowanie. Dotacją obejmuje się wyłącznie prace, które zostały wykonane po dniu podpisania umowy. 
 • Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów następujących zadań:
  • trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmianę na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub podłączenie do sieci gazowej,
  • ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych wszystkich starych źródeł ciepła, nowymi źródłami ciepła, o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych takim jak: kocioł gazowy, pompę ciepła, urządzenie grzewcze elektryczne, np. kotły elektryczne, systemy ogrzewania na podczerwień, itp.,
  • zainstalowanie nowego źródła ciepła tj. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, podłączenie do sieci gazowej, zainstalowanie zbiornika na gaz płynny, zakup i montaż pompy ciepła lub urządzenia grzewczego elektrycznego w nowo budowanych obiektach. 
 • Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zlikwiduj stary piec na paliwo stałe, weź dokument potwierdzający zezłomowanie i zainstaluj nowe, ekologiczne ogrzewanie.
 • Po zakończeniu realizacji inwestycji złóż wniosek o rozliczenie dotacji  wraz z wymaganymi załącznikami.
Ile możesz zyskać?
 
Dofinansowanie może pokryć 70% planowanej przez mieszkańca inwestycji i wynieść maksymalnie 7.000 zł w przypadku domu jednorodzinnego lub maksymalnie 14.000 zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych. 
 
Kiedy i gdzie składać wniosek?
 
Wnioski o udzielanie dotacji można składać od 1 lutego 2024 r. do 29 listopada 2024 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Młyńskiej 35, 16-300 Augustów oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Młyńskiej 35, 16-300 Augustów, pok. 300 lub przesłać listownie na adres Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów.
 
Masz pytania o warunki dopłat?
 
Pomoc w przygotowaniu wniosku uzyskasz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie – pok. nr 300 lub pod nr tel. 87 643-86-26.
Szczegółowe informacje na temat programu, regulamin przyznawania dotacji oraz wnioski do pobrania znajdują się także na stronie www.airgustow.pl