Jesteś tutaj

Zaproponuj kierunki działań do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Aktualnie prowadzone są prace nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Augustowa na lata 2017-2025 (GSRPS). Strategia to dokument długoterminowy określający kierunki działań na rzecz niwelowania negatywnych skutków lokalnych problemów społecznych i zapobiegania ich eskalacji. 
Zespół d.s. opracowania GSRPS, w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej, zaproponował cele do Strategii a obecnie pracuje nad określeniem kierunków działań prowadzących do ich osiągnięcia. 
 
Zapraszamy mieszkańców Augustowa do zaangażowania w prace nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zachęcamy do przedstawiania własnych propozycji kierunków działań, które mogą przyczynić się do osiągnięcia zaprojektowanych celów. 
 
Prosimy przekazywać swoje propozycje za pośrednictwem formularza "Kierunki działań..", w którym wpisane są wypracowane przez Zespół cele. Ze względu na charakter dokumentu jakim jest Strategia, kierunki powinny być sformułowane na dosyć ogólnym poziomie, by można było do nich proponować konkretne działania na etapie szczegółowych planów realizacji Strategii na rok (lub dwa lata). We wstępie dokumentu został podany przykład takich zapisów. 
 
Własne propozycje zapisane na formularzu prosimy przesyłać do 16 sierpnia b.r. na adres: pracowniaumiejetnosci@data.pl.
 

PLIKI