Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - lipiec 2023 r.

 Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 18.07.2023 r. do 08.08.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

 1. przy ul. Agrestowej, stanowiący działki oznaczone Nr geodez. 5295/1 i 1367/10 o łącznej powierzchni 137 m²,
 2. przy ul. Agrestowej, stanowiący działki oznaczone Nr geodez. 5295/2 i 1367/11 o łącznej powierzchni 188 m²,
 3. przy ul. Malinowej, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 5295/5 o powierzchni 60 m²,
 4. przy ul. Malinowej, stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 5295/7 o powierzchni 134 m²,
 5. przy ul. Łaziennej, stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 3091/18 o powierzchni 113 m²,
 6. przy ul. W. Raginisa, stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 3091/31 o powierzchni 70 m²,
 7. przy ul. W. Raginisa, stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 3091/26 o powierzchni 133 m²,
 8. przy ul. Łaziennej, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2389/7 o powierzchni 100 m²,
 9. przy ul. Łaziennej, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2389/7 o powierzchni 60 m²,
 10. przy ul. W. Raginisa, stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 3091/25 o powierzchni 128 m²,
 11. przy ul. Malinowej, stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 5295/8 o powierzchni 126 m²,
 12. przy ul. Malinowej, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 5295/4 o powierzchni 60 m²,
 13. przy ul. Bluszczowej, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4560/11 o powierzchni 180 m²,
 14. przy ul. Nadrzecznej, stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 2926 o powierzchni 711 m²,
 15. przy ul. Wspólnej, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4108/15 o powierzchni 365 m²,
 16. przy ul. Nadrzecznej, stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 3001/43 o powierzchni 117 m²,
 17. przy ul. Wspólnej, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4108/15 o powierzchni 420 m²,
 18. przy ul. Sienkiewicza, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3390/1 o powierzchni 95 m²,
 19. przy ul. Sienkiewicza, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3390/1 o powierzchni 97 m²,
 20. przy ul. Sienkiewicza, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3390/1 o powierzchni 128 m².

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 304, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa