Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie - luty 2021 r.

 Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 16.02.2021 r. do 09.03.2021 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

  1. do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

-    grunt o pow. 65   m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1275/12    położonej  przy  ul. Wiśniowej,

-    grunt o pow. 140   m kw stanowiący  działkę oznaczoną  Nr geodez. 1390/4    położoną  przy  ul. Wiśniowej,

-    grunt o pow. 101   m kw stanowiący  działkę oznaczoną  Nr geodez. 1275/1    położoną  przy  ul. Wiśniowej,

-    grunt o pow. 41    m kw stanowiący  działkę oznaczoną  Nr geodez. 1320/4    położoną  przy  ul. Wrzosowej,

-    grunt o pow. 54    m kw stanowiący  działkę oznaczoną  Nr geodez. 1320/3    położoną  przy  ul. Wrzosowej,

-    grunt o pow. 253    m kw stanowiący  część działki oznaczonej   Nr geodez. 4108/15  położonej  przy  ul. Wspólnej,

-    grunt o pow. 100    m kw stanowiący  część działki oznaczonej   Nr geodez. 4560/22 położonej  przy  ul. Bluszczowej,

-    grunt o pow. 116    m kw stanowiący  działkę oznaczoną  Nr geodez. 3091/28    położoną  przy  ul. W. Raginisa,

-    grunt o pow. 50    m kw stanowiący  część działki oznaczonej   Nr geodez. 3091/3 położonej  przy  ul.W. Raginisa,

-    grunt o pow. 65    m kw stanowiący  działkę oznaczoną  Nr geodez. 3534/1    położoną przy  ul. Wojska Polskiego,

-    grunt o pow. 86    m kw stanowiący  działkę oznaczoną  Nr geodez. 3533/1    położoną  przy  ul. Wojska Polskiego,

-    grunt o pow. 99    m kw stanowiący  działkę oznaczoną  Nr geodez. 2435/12    położoną  przy  ul. Łaziennej,

-    grunt o pow. 100    m kw stanowiący  część działki  oznaczonej  Nr geodez. 2435/1    położonej  przy  ul. Łaziennej,

- grunt o pow. 1992   m kw stanowiący  działkę oznaczoną Nr geodez. 4023   położoną przy  ul. Jachtowej,

-   grunt o pow. 42  m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 5295/9  położonej  przy  ul. Malinowej,

-  grunt o pow. 46   m kw stanowiący  działkę oznaczoną Nr geodez. 3423/2   położoną  przy  ul. Mostowej,

- grunt o pow. 130   m kw stanowiący  działkę oznaczoną Nr geodez. 839/3   położoną  przy  ul. Legionów,

  1. do oddania w dzierżawę na okres 10 lat:

-  grunt o pow. 40 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1/37 położonej  przy ul. M.Konopnickiej,

   3) do oddania w użyczenie na okres 3 lat:

- grunt o pow. 5 m kw stanowiący część działki oznaczonej  Nr geodez.  3948/15  położonej                w Augustowie przy Wypusty,

- grunt o pow. 5 m kw stanowiący część działki oznaczonej  Nr geodez. 4107  położonej  przy ul. Wypusty,

- grunt o pow. 5 m kw stanowiący część działki oznaczonej  Nr geodez. 3803/2  położonej  przy ul. Obr. Westerplatte,

- grunt o pow. 5 m kw stanowiący część działki oznaczonej  Nr geodez. 4683/1  położonej  przy ul. Śliwkowej,

- grunt o pow. 5 m kw stanowiący część działki oznaczonej  Nr geodez. 3819/3  położonej  przy ul. Mjr. H. Sucharskiego ,

- grunt o pow. 5 m kw stanowiący część działki oznaczonej  Nr geodez. 1240/1  położonej  przy ul. Czereśniowej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ogloszenie_-_luty.pdf69.01 KB
PDF icon zarzadzenie_52-2021.pdf2.86 MB