Jesteś tutaj

Uwaga

Uwaga

Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu z dnia 21.01.2021 r. w ten sposób, że zamiast zapisu: „21.01.06.2021 r.” wpisuje się „21.01.2021 r.”. Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

ARTYKUŁY POWIĄZANE