Jesteś tutaj

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany i oddania w dzierżawę - styczeń 2021

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, 2020) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 21.01.06.2021 r. do 11.02.2021 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

1) do zamiany :

- działka oznaczona Nr geodez. 5022/6 o pow. 1,3000  ha położona obręb 5,

2) do oddania w dzierżawę na okres 10 lat:

- grunt o powierzchni 1300 m2 stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1/55 położonej przy ul. Zarzecze.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa

 

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany i oddania w dzierżawę

PLIKI