Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

05/02/2016
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza mieszkańców miasta i przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty dotyczące zasad prowadzenia dialogu z mieszkańcami.
04/02/2016
Burmistrz Augustowa zaprasza mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty dotyczące zasad prowadzenia dialogu z mieszkańcami. Podczas dwudniowych warsztatów, przeprowadzonych przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, urzędnicy wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych wypracują rekomendacje do zasad przeprowadzania konsultacji społecznych w Augustowie.
04/02/2016
Protokół z dnia 2 lutego 2016 roku z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
30/01/2016
Informujemy o powołaniu komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych.
29/01/2016
Wczoraj (28 stycznia) na uroczystej gali w Warszawie przyznane zostały nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Społeczność augustowską z pewnością ucieszy fakt, że nagroda specjalna Fundacji Solidarności Dziennikarskiej SDP trafiła do Teresy Kaczorowskiej, autorki książki „Obława Augustowska”, wydanej przez wydawnictwo Bellona w lipcu 2015 r.
28/01/2016
Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Klub Tęcza” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych i ich rodzin".