Jesteś tutaj

Bezpłatna komunikacja miejska w wakacje dla augustowian, osób urodzonych w Augustowie i turystów z Augustowską Kartą Turysty

W czwartek, 27 kwietnia podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę wprowadzającą bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia dla mieszkańców, osób urodzonych w Augustowie oraz turystów posiadających Augustowską Kartę Turysty.
 
Projekt uchwały wnieśli pod obrady sesji Rady Miejskiej radni z komitetu Nasze Miasto. Inicjatywa została podjęta w związku z przyjętą podczas poprzedniej sesji uchwałą wprowadzającą zniżki dla turystów legitymujących się Augustowską Kartą Turysty.
 
– Nikt w Augustowie nie może być traktowany lepiej niż mieszkańcy – argumentował przewodniczący Rady Miejskiej Filip Chodkiewicz. – Dzisiejszy projekt uchyla dyskryminującą mieszkańców uchwałę, a jednocześnie zachęca augustowian do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Wierzymy, że Augustowska Karta Turysty jest rozwiązaniem, które zwiększy wpływy z opłaty uzdrowiskowej i przyniesie wiele korzyści, niemniej jednak należy pamiętać o tym, żeby nigdy nie stawiać interesu turysty i nikogo innego w tym mieście wyżej niż interesu mieszkańców – argumentował przewodniczący Chodkiewicz.
 
– Uważam, że to bardzo właściwe posunięcie – dodał burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. - Wiemy, jak nasze miasto jest zatłoczone w czasie sezonu turystycznego. Zachęcajmy więc mieszkańców i turystów do korzystania z komunikacji miejskiej, a nie własnych środków transportu – zaapelował burmistrz Walulik.
 
Radni w dyskusji chwalili rozwiązanie, przekonując, że odkorkuje ono miasto i zmniejszy emisję spalin, co w mieście uzdrowiskowym, jakim jest Augustów, jest szczególnie ważne. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
– Bardzo dziękuję, że konsekwentnie stanęliśmy po stronie mieszkańców – podsumował przewodniczący Rady Miejskiej Filip Chodkiewicz.
 
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Od 1 lipca do 31 sierpnia bezpłatne przejazdy komunikacji miejskiej zagwarantowane będą:
mieszkańcom Miasta Augustowa na podstawie pisemnego oświadczenia o miejscu zamieszkania w Augustowie bądź dowodu osobistego świadczącego o zameldowaniu w Augustowie bądź legitymacji szkolnej lub innej świadczącej o miejscu zamieszkania;.
osobom urodzonym w Mieście Augustowie na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu świadczącego o miejscu urodzenia w Augustowie i wskazującym na tożsamość osoby;
osobom legitymującym się Augustowską Kartą Turysty – na podstawie Augustowskiej Karty Turysty wydanej przez Gminę Miasto Augustów wraz z ważnym dokumentem wskazującym na tożsamość właściciela Karty, w okresie wskazanym na Karcie.
 
Augustowska Karta Turysty zostanie wprowadzona w drugiej połowie maja. Projekt umożliwia turystom korzystanie z oferty zniżek i rabatów w obiektach augustowskich przedsiębiorców i miejskich instytucji, pod warunkiem, że przedstawią dowód uiszczenia opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej (kwitariusz) za pobyt w augustowskim obiekcie noclegowym przez co najmniej 3 dni z góry. Karty wydawane będą w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 8. Udział w projekcie zadeklarowało 10 augustowskich przedsiębiorców, którzy oferują zniżki m.in. na rejsy statkami i katamaranami, usługi gastronomiczne, wycieczki do Wilna i Grodna, bilety do kina, zakupy w sklepach. Posiadacze Augustowskiej Karty Turysty otrzymają także specjalną ofertę na pływalni miejskiej i miejskich kortach tenisowych oraz zniżki na bilety do muzeum.