Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

26/01/2016
Budżet obywatelski daje każdemu mieszkańcowi Augustowa możliwość wpływu na kształt i rozwój naszego miasta. W Twoich rękach pozostaje decyzja, czy 200 tys. zł z tegorocznego miejskiego budżetu przeznaczymy na np. budowę placów zabaw, remont kamienic miejskich lub chodników, oświetlenie ulic, zieleń miejską czy ścieżki rowerowe. Budżet obywatelski to szansa, aby Twoje pomysły przekształciły się w rzeczywistość.
21/01/2016
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
20/01/2016
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
19/01/2016
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem „Ferii zimowych 2016 na sportowo” organizowanych przez Urząd Miejski w Augustowie.
19/01/2016
Mieszkańców Augustowa serdecznie zachęcamy do zgłaszania augustowskich kandydatur (produktów, inwestycji, technologii i odkryć, inicjatyw czy przedsięwzięć, wydarzeń prowadzonych, wdrażanych i realizowanych na terenie Augustowa) do konkursu Podlaska Marka.
19/01/2016
Informujemy o przebiegu posiedzenia komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.