Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

03/08/2023
W Augustowie powstanie kolejny mural. Będzie poświęcony Kanałowi Augustowskiemu i 200. rocznicy rozpoczęcia jego budowy. Fundatorem jest Miasto Augustów oraz Wody Polskie. Dzieło powstanie na ścianie bloku Śródmieście 2. Po sąsiedzku z dziewczyną z zespołu Bystry oraz Kinochłonem.
01/08/2023
Wybitny radiowiec, pochodzący z Augustowa redaktor Marcin Łukawski z Radia 357 otrzymał z rąk Burmistrza Augustowa honorowy tytuł Ambasadora Augustowa. Wręczenie wykutego z żelaza mikrofonu nastąpiło na scenie Augustów is the Future Festival.
28/07/2023
Od 1 sierpnia 2023 r. strona internetowa KRUS dostępna na platformie GOV.PL
26/07/2023
Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”. Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
25/07/2023
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.