Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

25/02/2020
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2020 r. w zakresie:
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert
25/02/2020
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu: turystyki, krajoznawstwa i promocji oraz promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Unieważnienie otwartego konkursu ofert z zakresu promocji wolontariatu
21/02/2020
Burmistrz Miasta Augustowa zarządzeniem nr 63/2020 z dnia 19.02.2020 r. unieważnia otwarty konkurs ofert z zakresu promocji wolontariatu
Szkolenia dla rolników z zakresu przyznawania płatności w roku 2020
20/02/2020
Zachęcamy mieszkańców gminy składających wnioski o płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu przyznawania płatności w roku 2020 ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji do elektronicznego wypełniania i składania wniosków eWniosekPlus.
20/02/2020
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób starszych.
19/02/2020
Protokoły z posiedzeń komisji opiniujących oferty na realizację zadań publicznych z zakresu: turystyki, krajoznawstwa i promocji oraz promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego