Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Bądźmy dumni z Augustowa!
13/01/2020
28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w naszym mieście obfitował w wydarzenia. W akcję włączyli się starsi i młodsi augustowianie. Zawsze wspierałem WOŚP i robię to również, jako Burmistrz Miasta Augustowa. Jestem dumny, że wraz z instytucjami miejskimi mogłem wspomóc organizację finału. To nie tylko sprzęt i pomieszczenia. To przede wszystkim szczere zaangażowanie ludzi. Miałem przyjemność doświadczyć tego jako uczestnik wczorajszych wydarzeń.
Wspierajmy augustowskie organizacje pożytku publicznego
13/01/2020
Burmistrz Miasta Augustowa zachęca mieszkańców, aby swój 1% podatku dochodowego przeznaczali na augustowskie organizacje pożytku publicznego, które działają na rzecz mieszkańców naszego miasta.
10/01/2020
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
10/01/2020
2 stycznia 2020 r. rozpoczęła się kolejna edycja Podlaskiej Marki. Mieszkańców Augustowa serdecznie zachęcamy do zgłaszania augustowskich kandydatur w dziewięciu kategoriach. Zgłoszenia można przesyłać do 22 stycznia br.
09/01/2020
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
09/01/2020
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu