Jesteś tutaj

Prace nad nowym Programie Polska Wschodnia+ (2021-2027)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad założeniami do Programu Polska Wschodnia+ na lata 2021-2027, które ma objąć także przedsięwzięcia z zakresu turystyki. W ramach wstępnych propozycji ponadregionalnych projektów turystycznych aprobatę Ministerstwa uzyskał między innymi pomysł stworzenia Projektu Szlaku Kamperów Polski Wschodniej oraz Projekt Szlaki Kajakowe Polski Wschodniej oraz zasadność i potrzebę przygotowania miejsc, które obsłużą ruch turystyczny w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Wsparcie obejmie teren sześciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Projekt Szlak Kamperów Polski Wschodniej - dotyczy przygotowania miejsc (przy drogach wojewódzkich, gminnych, powiatowych, nadleśnictwach), które obsłużą ruch turystyczny w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Planowane jest stworzenie sieci miejsc z dostępem do poboru wody, prądu i odprowadzania nieczystości płynnych. Dodatkowo miejsca te mają być uzupełnione infrastrukturą okołoturystyczną oraz punktami ładowania pojazdów elektrycznych. Zapewnienie kilkudniowej obsługi dla podróżujących kamperami, wydłużenie ich pobytu w regionie.

Projekt Szlaki Kajakowe Polski Wschodniej – zakłada budowę spójnego sieciowego produktu turystycznego w oparciu o szlaki kajakowe (w związku z czym nie musi mieć charakteru liniowego, a raczej opierać się na sieci współpracy, standaryzacji, zarządzaniu i promocji). Proponowane działania mogą objąć: audyty wybranych obszarów leżących nad rzekami (aspekty prawne, formalne, przyrodnicze, kulturowe, instytucjonalne), prace projektowe, strategie budowy i rozwoju, budowę i rozbudowę infrastruktury (przystanie i mariny dla kajaków, pomosty, zejścia do rzek, pola kempingowe z pełnym węzłem, oznakowanie) oraz zarządzanie, informację i promocję.

W celu uszczegółowienia dalszego etapu prac nad Programem Polska Wschodnia+ należy:
    • zidentyfikować potencjalnych Beneficjentów, którzy zainteresowani byliby realizacją powyższych przedsięwzięć w ramach Projektów: Szlak Kamperów Polski Wschodniej i Szlaków Kajakowych Polski Wschodniej
    • zidentyfikować obiekty/miejsca, gdzie byłaby możliwa realizacja powyższych przedsięwzięć z podaniem zakresu planowanych działań,
    • zidentyfikować potrzeby inwestycyjne, w tym gotowość Beneficjentów do ich realizacji,
    • wstępnie oszacować wartość budżetu projektu.

W związku z powyższym zainteresowani realizowaniem na swoim terenie miejsc obsługi kamperów mogą zgłaszać swoje propozycje na fiszkach (znajdujących się w załączniku) i przesłanie ich na adres e-mail: 

bozena.pogorzelska@wrotapodlasia.pl do 29 stycznia 2021 roku.

Szczegółowych informacji udziela Departament Edukacji, Sportu i Turystyki - Bożena Pogorzelska (kierownik Referatu Turystyki) nr tel. (85) 66-54-485.