Jesteś tutaj

Obrady LXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie .

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie,
  2. zmiany składu osobowego Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie,
  3. zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie,
  4. wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasto Augustów do Augustowskiej Organizacji Turystycznej,
  5. wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 r.,
  6. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 roku,
  7. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KODREM” Sp. z o.o.,
  8. przyjęcia apelu o przywrócenie 5% stawki podatku VAT na energię cieplną oraz przekazywanie 50% opłaty za emisję dwutlenku węgla na transformację energetyczną,
  9. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy do 31.12.2038 r.
  10. zmian budżetu miasta na rok 2023,
  11. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.

5. Przyjęcie protokołów z obrad: LVII sesji Rady Miejskiej z 21.11.2022 r., LVIII sesji Rady Miejskiej z 8.12.2022 r., LIX sesji Rady Miejskiej z 29.12.2022 r., LX sesji Rady Miejskiej z 8.02.2023 r., LXI sesji Rady Miejskiej z 10.02.2023 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                              

Przewodnicząca

                                                                                   Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                                                          /-/

                                                                                             Alicja Dobrowolska