Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

15/03/2023
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Augustowie będą uczyć się gry zespołowej, rozwijać swoje sportowe pasje i dbać o kulturę fizyczną w doskonałych warunkach. Lada dzień rusza generalna modernizacja bloku sportowego. Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk podpisał umowę na wykonanie inwestycji za blisko 12 milionów złotych i spotkał się z rodzicami uczniów, aby przedstawić szczegóły oraz plan realizacji inwestycji.
15/03/2023
Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk wręczył nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury w 2022 roku. Oficjalna uroczystość odbyła się w naszym nowym Miejskim Domu Kultury. Wyróżniono osoby, które angażują się w życie kulturalne naszego miasta, promują je oraz pracują na rzecz tworzenia oraz podnoszenia jakości kultury w Augustowie. Uroczystą galę uświetniły występy Augustowskiego Teatru Piosenki oraz jednego z tegorocznych stypendystów - Mikołaja Michniewicza.
14/03/2023
W dniu 15.03.2023 r. w związku z pracami prowadzonymi przez Głównego Wykonawcę Robót na Osiedlu Przylesie, w godzinach od 8.00 do 15.00 na ul. Piwnej, Słodowej, Przemysłowej i Armii Krajowej w Augustowie wystąpi przerwa w dostawie wody.
14/03/2023
Burmistrz Miasta Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 14.03.2023 r. do 04.04.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do sprzedaży: - lokal mieszkalny nr 4 położony przy ul. Jeziornej 39 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.  
14/03/2023
Gmina Miasto Augustów planuje ubiegać się o uzyskanie dofinansowania w ramach programu priorytetowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10/03/2023
Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Augustowa przeprowadzonego w dniu 03 marca 2023 r. na dzierżawę nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres od 21.04.2023 r. do 30.09.2023r. nieruchomości: