Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

15/01/2024
Gmina Miasto Augustów, w związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ogłasza nabór dodatkowy w projekcie na 1 używany laptop. W związku z rozwiązaniem umowy darowizny przez Ostatecznego Odbiorcę Wsparcia w okresie zachowania trwałości projektu zostanie wyłoniony nowy Ostateczny Odbiorca Wsparcia.  
15/01/2024
Bezpańskie zwierzęta z terenu Augustowa będą dalej otrzymywały najlepszą pomoc. Powierzyliśmy opiekę sprawdzonym partnerom: Schronisku „Sonieczkowo” oraz „Augustowskiemu Stowarzyszeniu Opieki Nad Zwierzętami „Kudłacz”. Organizacje od lat działają na rzecz poprawy warunków życia zwierząt w Augustowie i są tworzone przez profesjonalistów, którzy z empatią zajmują się zwierzętami.  
na białym tle logo programu AIRgustów
12/01/2024
Jesteś właścicielem nieruchomości w Augustowie? Planujesz wymianę pieca? Skorzystaj z miejskiego programu Airgustów. Możesz otrzymać do 7 tysięcy złotych wsparcia. Wnioski o udzielanie dotacji można składać od 1 lutego 2024 r. do 29 listopada 2024 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.); działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
11/01/2024
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.); działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
11/01/2024
Burmistrz Miasta Augustowa przypomina, iż na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w Urzędzie Miejskim uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.  
11/01/2024
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że w dniu 18 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie  się  posiedzenie  Komisji  skarg,  wniosków  i  petycji  Rady  Miejskiej w Augustowie.