Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - powierzenie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Gminy Miasta Augustowa w 2017 r. poprzez zlecenie usługi prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej zostały ogłoszone Zarządzeniem nr 624/2017 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 2 marca 2017 r. i są opublikowane na BIP UM Augustów.
 
Podmiot, który otrzymał dotację proszony jest o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umowy o dofinansowanie.
 
Umowa powinna zostać zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.
 
Kontakt: Wydział Promocji, Turystyki i Kultury, ul. Młyńska 35, tel. 87 643 28 83.