Jesteś tutaj

Ważna informacja dla podatników – zmiana numerów rachunków bankowych

Od stycznia 2017 r. Urząd Miejski w Augustowie uruchomi indywidualne rachunki przypisane do podatnika, które umożliwią automatyczną identyfikację tytułu płatności danego rodzaju podatku i opłaty. 

1.Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne

W przypadku osób fizycznych numery indywidualnych rachunków będą umieszczone w decyzjach podatkowych np. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, które zostaną dostarczone do końca lutego 2017 roku.

Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom, ani posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie innych podatków i opłat.

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla ww. podatków zostaną poinformowane odrębnym pismem.

Do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty ww. podatków należy dokonywać na rachunek

nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

2.Podatek od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportu zostaną poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla tego podatku.

Do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek

nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

3.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zobowiązani do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku dla tej opłaty.

Do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty należy dokonywać na rachunek

nr: 28 1240 5787 1111 0010 7154 5979

natomiast w pozostałym zakresie tj.:

4.       Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących mienie komunalne, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata targowa, opłata uzdrowiskowa, opłata miejscowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpłaty z tytułu grzywien i mandatów, opłata za licencje taxi itp.

Zobowiązania należy wpłacać na rachunek nr: 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220

5.Opłata Skarbowa

Zobowiązania należy wpłacać na rachunek nr: 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272

6.Wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów

Zobowiązania należy wpłacać na rachunek nr: 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440

Uprzejmie informujemy, że wpłaty z tytułu podatków i opłat na rzecz Urzędu Miejskiego w Augustowie  są przyjmowane bez prowizji we wszystkich placówkach Poczty i Banku Pekao S.A. na terenie Augustowa oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie.

W przypadku braku informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego prosimy o kontakt
z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego w Augustowie (pokój 5, 6, 10, tel. 87 643-80-54, 87- 643-42-22, 87-643-42-25).

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Augustowie prowadzone są przez Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia Nr 1 Augustów, Rynek Zygmunta 33.