Jesteś tutaj

Augustów partnerem BGK Nieruchomości

Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik w poniedziałek, 12 grudnia podpisał list intencyjny ze spółką Banku Gospodarstwa Krajowego – BGK Nieruchomości S.A. w sprawie współpracy w celu rozpoznania możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego.

 

Spółka BGK Nieruchomości realizuje pilotaż rządowego programu Mieszkanie Plus, zakładającego m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Inwestycje będą realizowane z wykorzystaniem nieruchomości znajdujących się obecnie w posiadaniu m.in. samorządów - wstępnie do programu przystąpiło 56 gmin, które wstępnie wytypowały łącznie 180 ha gruntów do realizacji inwestycji mieszkaniowych. Szacuje się, że powstanie na nich 15 tys. mieszkań.

 

W mieszkaniach budowanych w ramach programu Mieszkanie Plus obowiązywać będzie czynsz komercyjny, który zapewni zysk inwestorom, jednak będzie znacznie niższy od obecnych stawek rynkowych. Jest to możliwe ze względu na skalę inwestycji – koszty budowy będą niższe niż w przypadku zwykłych przedsięwzięć komercyjnych.

 

Do budowy dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności ani budżet państwa, ani samorządy nie dołożą ani złotówki. Wręcz przeciwnie, tego typu przedsięwzięcia mają przynosić zyski inwestorom – uczestnikom funduszy inwestycyjnych, którzy sfinansują znaczną część nakładów inwestycyjnych. Nieruchomości zostaną wycenione według ich wartości rynkowej, zaś inwestorzy otrzymają certyfikaty inwestycyjne przynoszące konkretny dochód.

 

Grunty samorządów nie będą przekazywane bezpłatnie, lecz wyceniane, a ich wartość będzie uwzględniana w koszcie przedsięwzięcia. Wartość gruntów, jak i innych nakładów, zostanie spłacona czynszami i wróci do Skarbu Państwa powiększona o zrealizowaną stopę zwrotu z kapitału. Każdy inwestor funduszu czy partner tego przedsięwzięcia będzie partycypować zarówno w inwestycjach kapitałowych funduszu, jak i w zwrocie z zainwestowanych środków.

 

Zasady przyznawania mieszkań wybudowanych w programie Mieszkanie Plus zostaną określone ustawowo, jednak w przedsięwzięciach z udziałem samorządów, to także i one będą miały wpływ na rekrutację najemców. Na początkowym etapie realizacji programu Mieszkanie Plus, gdy liczba dostępnych mieszkań będzie z natury rzeczy ograniczona, istotnym kryterium będzie liczba posiadanych dzieci.

 

List intencyjny podpisany między Samorządem Augustowa a BGK Nieruchomości S.A. określa, że strony postanawiają ze sobą współpracować w celu rozpoznania możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego.

 

Więcej informacji na temat programu znaleźć można na stronie internetowej BGK Nieruchomości: www.bgkn.pl

 

Artykuł powstał na podstawie publikacji "Mieszkanie Plus w pytaniach i odpowiedziach" wydanej przez BGK Nieruchomości S.A.