Jesteś tutaj

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2017 r. w zakresie:

  1. organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy,
  2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Termin składania ofert upływa: 2 stycznia 2017 r. do godz. 15.30.

 

LINKI

ARTYKUŁY POWIĄZANE