Jesteś tutaj

Zbliża się termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 rok.

Przypominamy, że w czwartek 15 grudnia 2016 r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2016r.

Wpłaty można dokonać: na rachunek Urzędu 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220, w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku 08:00 - 14:00 oraz w placówkach Poczty Polskiej S.A. w Augustowie (bez pobierania prowizji).