Jesteś tutaj

Wyłoniony zwycięzca konkursu na projekt architektoniczny bazy kajakarzy i zagospodarowania Błoni nad rz. Nettą

W piątek, 21 października niezależny sąd konkursowy wyłonił zwycięzcę konkursu architektonicznego na projekt koncepcji przestrzennej bazy kajakarzy oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i Błoni nad rzeką Nettą. Zwycięzca otrzyma 18 tys. zł nagrody i zaproszenie do przystąpienia do realizacji projektu.
 
– Jestem niezmiernie zadowolony, że wyłoniliśmy zwycięzcę i będziemy mogli realizować najlepszy projekt – powiedział burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. – Niezwłocznie przystępujemy do działania, aby prace budowlane na Błoniach nad rz. Nettą rozpocząć jeszcze w 2017 roku – dodał Wojciech Walulik.
 
– Pragnę przekazać wyrazy szacunku dla władz miasta Augustowa, że w formie konkursu rozstrzyga ważne dla siebie inwestycje budowlane – podkreśliła przewodnicząca sądu konkursowego Agnieszka Urszula Duda. – Konkurs jest okazją do zapoznania się z wieloma wariantami architektonicznymi i daje możliwość wyboru najkorzystniejszego rozwiązania – powiedziała przewodnicząca sądu.
 
Sąd konkursowy przyznał następujące nagrody:
  • I nagroda o wartości 18 tys. zł i zaproszenie autora do negocjacji i udziału w postępowaniu z wolnej ręki na realizację inwestycji została przyznana pracy oznaczonej znakiem „J”, która w ocenie Sądu Konkursowego uzyskała największą liczbę punktów, tj. 18 punktów na 20 możliwych do uzyskania. Nagrodę przyznano za konsekwentne wpisanie się w kontekst przestrzenny wraz z poszanowaniem wartości przyrodniczych terenu. Sąd konkursowy docenił minimalistyczne kreowanie zwartych funkcjonalnie obiektów, trafnie oddających charakter miejsca. W uzasadnieniu podkreślano, że dominanta krajobrazowa „kopca” w relacji z placem imprez plenerowych i rekreacyjnych tworzy interesującą, wielofunkcyjną przestrzeń publiczną. Autorem pracy "J", a jednocześnie zwycięzcą konkursu jest ,,PSBA” Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne z Szydłowca.
  • Wyróżnienie I stopnia o wartości 8 tys. zł otrzymała praca oznaczona znakiem „D”, która w ocenie sądu konkursowego konsekwentnie kreuje przestrzeń urbanistyczną i wyraźnie zarysowuje podziały funkcjonalne terenu. Doceniono wyodrębnienie funkcji administracyjnych Urzędu Miasta i odizolowanie jej obiektami usługowymi od części sportowej. Autorami pracy "D" są Piotr Nowocień, Krzysztof Kamienobrodzki i Romuald Kruszewski z Podkowy Leśnej.
  • Wyróżnienie równorzędne II stopnia o wartości 4 tys. zł otrzymał projekt oznaczony znakiem „E”. Projekt został wyróżniony za interesujące, geometryczne kształtowanie przestrzeni urbanistycznej. Doceniono dyskretne wpisanie w teren przyszłych minimalistycznie i geometrycznie zaprojektowanych form obiektów usługowych, jak również interesujące rozwiązanie nowej przestrzeni rekreacyjnej w formie placów: wodnego, linowego oraz terenowego fitness. Praca, pomimo niewątpliwych walorów urbanistyczno-architektonicznych, nie spełniła jednak oczekiwanego przez Zamawiającego kryterium ekonomicznego, w związku z czym została zakwalifikowana jako praca niespełniająca warunków formalnych regulaminu konkursu. Praca "E" jest autorstwa ,,R'HOUSE" Renata Gajer-Hackemer z Wrocławia.
  • Wyróżnienie równorzędne II stopnia o wartości 4 tys. zł otrzymał projekt oznaczony znakiem „C”. W uzasadnieniu sąd konkursowy docenił konsekwentne kształtowanie szachownicowego układu urbanistycznego, wpisującego się w kontekst miejsca. Uwagę sądu zwróciło kształtowanie przestrzeni oparte na istniejących kierunkach horyzontalnych i wertykalnych układu urbanistyki miasta. Projekt został przygotowany przez ,,lFA" Innowacyjna Firma Architektoniczna, Kamil Domachowski z Gdańska.
Wszystkie prace można obejrzeć w galerii zdjęć – oryginalne pliki można pobrać do piątku, 28 października tutaj (pliki 442 MB).
 
Prace obejrzeć będzie można na wystawie w poniedziałek, 24 października w budynku przy ul. Młyńskiej 35 w godz. 12.00-15.30.
 
Konkurs architektoniczno–urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i Błoni nad rzeką Nettą w Augustowie został ogłoszony w lipcu 2016 r.
 
W konkursie wpłynęło 10 prac z całej Polski. Prace były oceniane przez niezależny sąd konkursowy w składzie: Mirosław Karolczuk, zastępca burmistrza Augustowa; Filip Chodkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie; Tomasz Dobkowski, radny miejski; Adam Wysocki, radny miejski; Jolanta Jasionowska-Sarat, Robert Sobolewski, przedstawiciele Wydziału Inwestycji UM Augustów oraz sędziowie z ramienia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Białystok: mgr inż. arch. Agnieszka Urszula Duda, mgr inż. arch. Mirosław Siemionow, mgr inż. arch. Waldemar Jasiewicz.
 
Burmistrz Augustowa dziękuje Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Białystok za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu.
 

GALERIA

Projekt J
Projekt J
Projekt J
Projekt C
Projekt C
Projekt C
Projekt D
Projekt D
Projekt D
Projekt E
Projekt E
Projekt E
Ogłoszenie wyników konkursu

LINKI