Jesteś tutaj

Konsultacje Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Augustowa na lata 2017-2025

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Augustowa  do konsultowania i opiniowania strategicznego dokumentu, który określa długoterminowe kierunki działań na rzecz niwelowania negatywnych skutków lokalnych problemów społecznych.
 
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Augustów na lata 2017-2025 (GSRPS) powstała w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej oraz propozycje mieszkańców. Dokument określa kierunki działań, które w przyszłości mają zapobiec powstawaniu i eskalacji problemów społecznych.
 
Konsultacje społeczne Strategii trwają od 17 października do 2 listopada 2016 r.
 
Uwagi, wnioski, opinie można składać poprzez:
  • udział w spotkaniu z mieszkańcami Augustowa, podczas którego zostanie zaprezentowany projekt uchwały - poniedziałek, 24 października 2016 r. o godz. 15.00 w siedzibie Augustowskich Placówek Kultury ul. Rynek Zygmunta Augusta 9;
  • w formie pisemnej za pośrednictwem formularza (do pobrania poniżej), który uzupełniony należy przekazać do 2 listopada:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mops@urzad.augustow.pl (w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje GSRPS");      
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów;
- osobiście w Urzędzie Miejskim przy ul. 3 Maja 60 w Biurze Obsługi Klienta lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 1 (pok. nr 3).
 
Zachęcamy mieszkańców do zaangażowania i przekazywania swoich uwag do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Augustowa.