Jesteś tutaj

Zbliża się termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 rok.

Przypominamy, że 15 października 2016 r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2016r. Wpłaty można dokonać: na rachunek Urzędu 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220, w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku 08:00 - 14:00 oraz w placówkach Poczty Polskiej S.A.  w Augustowie (bez pobierania prowizji). UWAGA: W tym roku termin płatności za IV kwartał ww. opłaty przypada na dzień 15 grudnia 2016r.