Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę na okres 3 lat - lipiec 2019

                                               Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony,
na okres od 10.07.2019 r. do 31.07.2019 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do:

  1. sprzedaży:
    - lokal mieszkalny Nr 24 położony przy ul. 29 listopada 10 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
    - lokal mieszkalny Nr 23 położony przy ul. 29 listopada 8 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
    -lokal mieszkalny Nr 19 położony przy ul. Obrońców Westerplatte 7 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
    -lokal mieszkalny Nr 12 położony przy ul. Młyńskiej 44 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
  2. oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

     - grunt o pow. 100 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3264/6       położonej przy ul. Kilińskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.