Jesteś tutaj

Prace nad wnioskiem do Programu Rozwój Lokalny

Miasto Augustów prowadzi prace nad wnioskiem (tzw. zarysem projektu) do Programu Rozwój Lokalny realizowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021. Zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w:
- otwartym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w czwartek 11 lipca br. o godz. 17:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie (ul. 3 Maja 60),
- badaniach ankietowych, które będą trwały od 9 lipca do 15 lipca br.

Celem zaplanowanych działań jest poznanie opinii mieszkańców na tematy związane z rozwojem miasta i mieszczące się w ramach Programu Rozwój Lokalny.

Formularz ankiety będzie dostępny:
- w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie,
- jako załącznik w formatach: MS Word (.docx) oraz Adobe Acrobat (.pdf – zalecana do wydruku) na stronie internetowej Urzędu Miasta w Augustowie (poniżej),

Ankietę w wersji online można wypełnić tutaj.

Zwrot wypełnionych ankiet w wersji papierowej możliwy będzie:
- w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie do dnia 15 lipca, do godz. 15.30.
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do dnia 15 lipca br. (liczy się data wpływu).

Zwrot ankiet w drogą elektroniczną (np. skan wypełnionej ankiety) możliwy będzie na adres: Rozwoj.Lokalny@urzad.augustow.pl, do 15 lipca br.

Wyniki powyższych działań zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu wymienionego powyżej wniosku. Zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu oraz badaniach.

Burmistrz Miasta Augustowa
Mirosław Karolczuk