Jesteś tutaj

Pochwal się swoim ogrodem, balkonem, ogródkiem działkowym i weź udział w konkursie na najładniejszą posesję 2019 roku

W środę, 19 czerwca Burmistrz Augustowa ogłosił rozpoczęcie kolejnej edycji konkursu na najładniejszą posesję w Augustowie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Augustowskie ogrody i balkony przyjazne pszczołom” i organizowana jest w trzech kategoriach: najładniejszy ogródek przydomowy, najładniejszy ogródek działkowy oraz najładniejszy taras i balkon. Formularze zgłoszeniowe można  składać do 19 lipca 2019 r.

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Augustowa do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i miasta oraz włączenie mieszkańców do działań z zakresu ochrony bioróżnorodności na rzecz zwiększenia populacji pszczoły miodnej.

W konkursie będą nagradzane posesje, ogródki, balkony, które wyróżniają się różnorodnością i układem kompozycyjnym roślinności, ukwieceniem, oryginalnym zagospodarowaniem posesji elementami małej architektury, czy zadbanym ogrodzeniem. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów komisja wyłoni z każdej kategorii dwa najładniejsze obiekty, przyznając
I oraz II miejsce. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne -I miejsce – 1500 zł, a II miejsce – 700 zł.

Wszystkich mieszkańców Augustowa, którzy chcą wziąć udział w konkursie zapraszamy do zgłaszania obiektów w terminie do 19 lipca 2019 r. poprzez formularz osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie lub listownie (adres: ul. 3 Maja 60), lub przesłać podpisany i zeskanowany formularz na adres e-mail: promocja@urzad.augustow.pl.

O wynikach konkursu zdecyduje specjalnie powołana komisja, która na przełomie lipca
i sierpnia dokona oceny biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: ogólne wrażenia estetyczne, różnorodność gatunkowa nasadzeń, w tym tzw. roślin nektaro- i pyłkodajnych, kompozycję architektoniczną, oryginalność i  pomysłowość.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na: www.urzad.augustow.pl. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 532 364 014.

GALERIA

 konkursie na najładniejszą posesję 2019 roku