Jesteś tutaj

Informacja o powołaniu i posiedzeniu komisji konkursowej

Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2019 r. w zakresie: a) turystyki, krajoznawstwa i promocji,  b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, d) promocji wolontariatu odbędzie się 31 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.