Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży - maj

                                        Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 17.05.2018 r. do 07.06.2018 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

1) lokal mieszkalny Nr 51 położony przy ul.29 Listopada 12 wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,

2)  lokal mieszkalny Nr 9 położony przy ul. mjr Henryka Sucharskiego 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

3) lokal mieszkalny Nr 9 położony przy ul. 29 Listopada 6 wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,

4) lokal mieszkalny Nr 12 położony przy ul. Armii Krajowej 17 wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,

5) nieruchomość położona w obrębie 1, przy ul. Składowej, oznaczona Nr geodez. 717/31
 o pow. 2,7795 ha,

6) nieruchomość położona w obrębie 1, przy ul.Składowej, oznaczona Nr geodez. 717/28
 o pow. 0,3104 ha.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.