Jesteś tutaj

Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy

W czwartek, 10 maja burmistrz Augustowa Wojciech Walulik spotkał się z pracownikami i uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy. Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze. Podopieczni ośrodka zaprezentowali swoje prace i osiągnięcia. Pracownicy domu mieli również okazję do przedstawienia bieżącej działalności i aktualnych potrzeb placówki. 

Ośrodek działa od 2003 roku. Uczestnikami zajęć są osoby z upośledzeniem umysłowym i mające problemy ze zdrowiem psychicznym. Ośrodek zapewnia kompleksową realizację programu terapeutycznego oraz indywidualnych planów wspierająco- aktywizacyjnych.  Pracownicy Ś.D.S duży nacisk kładą na kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich, wzajemnego zrozumienia i troski. Uczestnicy domu biorą udział w wielu zajęciach, takich jak: trening umiejętności interpersonalnych, zajęcia kulinarne, poradnictwo psychologiczne, zajęcia edukacyjne, techniczne, komputerowe, kulturalne, ruchowo- rekreacyjne, trening umiejętności praktycznych, trening budżetowy itp.

Więcej informacji o placówce: http://augustow.naszsds.pl/

 

GALERIA