Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - powierzenie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Gminy Miasta Augustowa w 2018 r. poprzez zlecenie usługi prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej zostały ogłoszone Zarządzeniem nr 999/2018 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 14 marca 2018 r.  dostępnym poniżej oraz na BIP UM Augustów.

Podmiot, który otrzymał dotację proszony jest o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umowy.

Umowa powinna zostać zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

Kontakt: Urząd Miejski w Augustowie ul. Młyńska 35, tel. 87 643 28 83.