Jesteś tutaj

Wybory uzupełniające do Augustowskiej Rady Seniorów

Ruszyły wybory uzupełniające do Augustowskiej Rady Seniorów, Urząd Miejski w Augustowie czeka na karty zgłoszeniowe do dnia 25 stycznia br. Karty zgłoszeniowe należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul.3 Maja 60. Rada Seniorów to zespół osób, którym bliskie są sprawy najstarszych mieszkańców miasta.Głównym jej zadaniem będzie reprezentowanie interesów i potrzeb środowiska osób starszych w naszym mieście wobec władz samorządowych oraz formułowanie opinii dotyczących strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.